Gezocht: nieuw DNA voor ondernemers in de logistiek

Bron: Logistiek

De opkomst van branchevreemde partijen als Uber en Amazon zorgt er voor dat de sector transport en logistiek aan de vooravond staat van grote veranderingen. De komst van deze ‘game changers’ vereist dat logistiek bedrijven niet langer meer kunnen leunen op één specialisme en dat nog meer dan voorheen moet worden ingezet op het beheersen van alle facetten van de bedrijfsvoering, blijkt uit een sectorstudie van Panteia.

Het onderzoeksbureau presenteerde gisteren het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van ING, TVM verzekeringen en Transport en Logistiek Nederland (TLN). De opstellers van het rapport constateren dat vooral innovatie leidt tot grote veranderingen: digitalisering en nieuwe technieken zorgen voor grotere efficiëntie, meer concurrentie en prijserosie binnen de sector transport en logistiek. De concurrentie komt bovendien steeds meer vanuit branchevreemde partijen, zoals een Uber, waardoor traditionele bedrijfsmodellen verdwijnen.

Bedrijven reageren verschillend op marktomstandigheden

Alle logistieke ketens hebben met veranderingen te maken. Door de grote verscheidenheid aan spelers is de invloed van de veranderende wereld voor elk bedrijf anders. Daardoor reageren bedrijven verschillend op de marktomstandigheden. Het in huis hebben van de laatste technologische kennis is essentieel om goed in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen.

Panteia: Sector heeft cultuurverandering nodig

Bij bedrijven die de veranderingen wel onderkennen, ziet Panteia drie hoofdtrends in het effectief inspelen op de veranderingen. Deze bedrijven ontwikkelen vernieuwde dienstverlening die dichter op de klant zit, ze opereren efficiënter in het bedrijf en binnen de logistieke keten, en ze creëren volgens de opstellers van de studie een verandercultuur in het hele bedrijf. “Het is belangrijk om een bedrijfscultuur te creëren waarin zowel de ondernemer als zijn medewerkers alles ter discussie durven te stellen en met een open geest durven te kijken naar de huidige activiteiten en de kansen die de markt biedt”, zeggen Manfred Kindt (Manager Monitoring & Business Intelligence) en Sander van der Meulen (Senior Projectmanager) van Panteia. “Een succesvol logistiek ondernemer moet beschikken over veel competenties: klantgerichtheid, wendbaarheid, creativiteit en kennis van de eigen keten, maar ook van digitalisering en andere technologieën.”

Markt kampt met structurele prijserosie

De Panteia-sectorstudie constateert ook dat de markt wordt gekenmerkt door structurele prijserosie, verschuivende kostenverhoudingen, branchevervaging, een toenemende kloof tussen vraag en aanbod en ontoereikende regelgeving. Voor deze studie getiteld ‘Nieuw DNA in Transport en Logistiek: klantgericht + wendbaar + creatief’ (download pdf) heeft Panteia samen met ING, TVM en TLN uitgebreid gesproken met ondernemers en literatuurstudie uitgevoerd. Daardoor is inzicht verkregen in de veranderende marktomstandigheden en wat dat vraagt van ondernemers en hun bedrijf.

Uber zet markt naar de hand

Dat de markt zo snel verandert komt volgens Panteia doordat meerdere transities samenkomen, met als drijvende krachten digitalisering en culturele veranderingen. Ontwikkelingen rond thema’s als crowd logistics, ketenverkorting en insourcing (vooral door online winkelen), the internet of things (IoT) en augmented reality hebben grote impact op de sector. Tegelijkertijd zetten nieuwe bedrijven, zoals Uber en Amazon, met innovatieve bedrijfsmodellen de markt naar hun hand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *